Znalecké posudky

Při nákupu či prodeji nemovitosti se pracuje se znaleckým posudkem na určení vyhláškové ceny i s odhadem tržní ceny. Jedná se o rozdílné termíny.

Z hlediska státních orgánů – finančního úřadu –  je podstatná vyhlášková cena, z níž se odvíjí výše daně z převodu z nemovitosti.

Tržní ceny
 jsou důležité pro určení skutečné neboli také obvyklé ceny v místě  a době (v závislosti na místních podmínkách) pro převod mezi jednotlivými subjekty. Tržní ceny využívají například finanční instituce poskytující hypotéky.

Znalecké posudky vyhotovují soudní znalci, což mohou být jedině osoby – znalci pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí – jmenované soudem nebo ministrem financí podle zákona č. 37/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle příslušné vyhlášky v aktuálním znění.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky