Obnova katastrálního operátu

Při obnově katastrálního operátu dochází k tvorbě nové digitální katastrální mapy – DKM. Tato činnost je vždy zadávána příslušným katastrálním úřadem a naše firma se již několikátým rokem úspěšně podílí na tvorbě těchto digitálních map.

Digitalizací vznikne nová mapa ve vektorové podobě a současně se odstraní pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci (tzv. parcely PK, EN či grafické příděly). Digitalizace katastrálních map usnadňuje všechny činnosti spojené s vedením katastru nemovitostí a současně je také možné tato data v digitální formě využívat jako kvalitní zdroj pro geografické informační systémy.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky