Mapové podklady

Mapové podklady jsou základem pro veškeré projekční činnosti. Součástí mapových podkladů jsou např. inženýrské sítě, liniové prvky, zeleň či volitelně vrstevnicový plán.

  • Zaměření polohopisu a výškopisu území pro projekční ateliéry
  • Zjištění průběhu a zákres podzemních sítí a vlastnických hranic do polohopisných podkladů

MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky