GIS pro obce – MISYS

Geografický informační systém (GIS) je v dnešní době nezbytnou pomůckou pro hospodárné rozhodování a plánování rozvoje obce.

Geografický informační systém nachází uplatnění jak v soukromém sektoru, tak v samosprávě či státní správě např. v oblasti územního rozhodování, v oblasti správy inženýrských sítí či při analýzách různých datových sad. Jeho hlavním přínosem je spojení grafické části dat s databázovou částí dat. Grafická data mohou v systému být ve formě rastrové (letecké snímky, historické mapy…) či ve formě vektorové (digitální mapy, výkresy z CAD…) a často také jako zdroj dat slouží webové mapové služby ve formě WMS či WFS.

Naše kancelář Vám pomůže jak při implementaci celého GISu, tak i při tvorbě dat pro jednotlivé součásti informačního systému.

Naše firma je certifikovaným dealerem systému MISYS, který je vhodný pro obce či města. MISYS k výše uvedému přidává i spolupráci s pasporty a může být provozován jako samostatná aplikace na počítači či jako webová aplikace na internetu/intranetu.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky