Vytyčování vlastnické hranice

Tato činnost je nezbytná v situaci, kdy hranice není znatelná v terénu nebo existuje spor mezi oběma sousedními vlastníky. Kontrolní vytyčení vlastnické hranice je vhodné nechat provést také před koupí pozemku, aby se předešlo pozdějším sporům o průběhu této hranice.

Součástí protokolárního vytyčení vlastnické hranice často bývá také geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. Ten je spolu se souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic pozemků, které našim zákazníkům také rádi připravíme k podpisu, podkladem pro zaevidování přesného určení hranic v katastru nemovitostí.
Tímto se naši zákazníci do budoucna vyvarují nejasností a sporů ohledně správného průběhu hranic a přesného určení výměry svých pozemků.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky