Velmi přesné měření – geodetický monitoring

Geodetický monitoring slouží pro ochranu staveb v bezprostředním okolí výstavby a dokumentuje vliv stavební činnosti na monitorované objekty.

Veškerá velmi přesná měření provádíme špičkovými přístroji Leica Nova MS50, Leica TCR1201 a Leica DNA03.

  • Měření deformací a přetvoření objektů při zatěžovacích zkouškách
  • Geodetický monitoring při stavbách, rekonstrukcích a demolicích stavebních konstrukcí (svislé a vodorovné posuny stavebních konstrukcí)
  • Tvorba 3D modelů pro statické výpočty
  • Měření deformací kanalizačních stok metodou měření konvergencí

MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky