Digitální technická mapa

Obsah technické mapy se řídí vyhláškou č. 233/2010 Sb. a prvky jsou pro přehlednost členěny do vrstev. Svým významem je tak technická mapa nepostradatelnou součástí správy každé moderní obce.

Jednotlivé vrstvy technické mapy dle vyhlášky č. 233/2010 Sb. obsahují:

  • polohopis (např. hranice, druhy povrchu, vodstvo, zeleň)
  • měřické body
  • dopravní infrastrukturu (např. osy kolejí)
  • podzemní objekty (např. trasy inženýrských sítí)
  • technickou infrastrukturu (např. vodovodní potrubí, elektrické vedení)
  • výškopis (např. charakteristické body, vrstevnice)

Všechny prvky technické mapy je nutné mít určeny jak polohově, tak výškově a součástí prvků jsou také metadata obsahující např. původ prvků, informace o zpracovateli, datu vzniku prvků atd.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky