Geometrické plány

Geometrický plán je nezbytným technickým podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí. Bez vyhotovení geometrického plánu se neobejde kolaudace budov, komunikací, prodej či směna částí pozemků, zpřesnění nebo změna hranic pozemků či vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

V případě, že se stavba nachází na území Hlavního města Prahy, zajistí naše kancelář i předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby správci technické mapy – IPR Praha.

Dále je velmi častým důvodem vyhotovení geometrického plánu také rozdělení pozemku či vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Dle § 79 katastrální vyhlášky 357/2013 Sb. lze tedy geometrický plán vyhotovit pro:

 • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění souborů geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • průběh hranice určené soudem
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Vyhotovujeme také ověřené kopie geometrických plánů, které byly zhotoveny naší kanceláří. Ověřená kopie má stejnou platnost jako originál a ověřit ji může pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI).

Formuláře pro katastr nemovitostí jsou ke stažení na webu ČÚZK.
Informace a formuláře ke stavebnímu zákonu nalezente na stránkách MMR.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky