Pasport komunikací

Pasport komunikací je jedním z nejdůležitějších pasportů pro moderní obec.

Pasport komunikací slouží zejména k evidenci místních komunikací. Je důležitým dokladem o vlastnictví komunikací při žádostech o dotace. Pasport se vyhotovuje v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

  • Pasport místních komunikací obsahuje zatřídění komunikací, funkční třídu, délky a šířky komunikací, existenci chodníků, typ povrchu.

MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky