Katastr nemovitostí

Práce v katastru nemovitostí jsou důležité pro jeho aktualizaci a doplnění o změny související s výstavbou, nově vznikajícími pozemky a také neustálým zpřesňováním hranic již existujících pozemků a setkávají se s nimi všichni vlastníci nemovitostí. Jedním z nejčastějších dokumentů, který je potřebný pro provedení změny v katastru, je právě geometrický plán.

  • Naše kancelář je schopna splnit veškeré vaše požadavky, které se týkají prací v katastru nemovitostí.
  • Dle potřeb zákazníků vyhotovíme jakýkoliv geometrický plán potřebný k zápisu do katastru nemovitostí.
  • Veškeré naše činnosti v katastru nemovitostí jsou v souladu s platnou legislativou (aktuální platné zákony a vyhlášky jsou k dispozici na webu ČÚZK v sekci Předpisy a dokumenty).

V poslední době dochází v souvislosti s digitalizací katastrálních map a větším zájmem vlastníků pozemků o přesné vymezení jejich hranic a určení výměr ke zpřesňování vlastnických hranic, které se také bez vyhotovení geometrického plánu neobejde. Geometrický plán pro zpřesnění nebo opravu geometrického a polohového určení pozemku patří k těm nejsložitějším a naše firma má s vytyčováním a zpřesňováním vlastnických hranic bohaté zkušenosti.
Zájemce o podrobnější informace k tomuto tématu odkazujeme na velice kvalitně zpracovaný popis této problematiky zveřejněný na webu ČÚZK na adrese www.cuzk.cz/zpresneni/ včetně informativního letáku v PDF.

Veřejnost může do katastru nemovitostí nahlížet pomocí aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí”, která je na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Od 1. 1. 2013 je dle zákona povinnost podávat návrh na povolení vkladu pouze na stanoveném formuláři. Tento formulář a veškeré další formuláře najdete na webu ČÚZK v sekci Formuláře.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky