Znalecké posudky a smlouvy

Znalecké posudky a smlouvy pro převod vlastnictví jsou nepostradatelnými činnostmi pro nastolení právně čistých vztahů mezi jednotlivými obchodními subjekty a pro zachování korektního obchodního vztahu ke státu.

Naši klienti se nejčastěji setkávají s potřebou znaleckých posudků a na ně navazujících smluv při převodech vlastnických nebo nájemních práv k nemovitostem. Průvodním podkladem a rámcem pro tyto činnosti jsou nejčastěji námi prováděné zeměměřické práce.


Úvod Mapa stránek Na začátek stránky