Obnova katastrálního operátu

Při obnově katastrálního operátu dochází k tvorbě nové digitální katastrální mapy – DKM. Tato činnost je vždy zadávána příslušným katastrálním úřadem a naše firma se již několikátým rokem úspěšně podílí na tvorbě těchto digitálních map.

Digitalizací vznikne nová mapa ve vektorové podobě a současně se odstraní pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci (tzv. parcely PK, EN či grafické příděly). Digitalizace katastrálních map usnadňuje všechny činnosti spojené s vedením katastru nemovitostí a současně je také možné tato data v digitální formě využívat jako kvalitní zdroj pro geografické informační systémy.

Katastrální operát před obnovou (čerchovanou čarou vyznačeny parcely zjednodušené evidence)
Katastrální operát před obnovou (čerchovanou čarou vyznačeny parcely zjednodušené evidence)

Katastrální operát po obnově (z parcel zjednodušené evidence jsou parcely katastru nemovitostí)
Katastrální operát po obnově (z parcel zjednodušené evidence jsou parcely katastru nemovitostí)


Úvod Mapa stránek Na začátek stránky