Liniové stavby

Geodetické práce na liniových stavbách jsou důležitou součástí výstavby. Tyto práce jsou prováděny s vysokou přesností a často za velmi obtížných podmínek.

  • Vyhotovení předprojektové dokumentace
  • Příprava 3D modelů pro gradery a ostatní samonaváděcí stroje
  • Vytyčovací práce při vytyčení záboru
  • Vytyčení jednotlivých konstručních vrstev liniové stavby
  • Zaměření skutečného provedení včetně tvorby rozdílových modelů

Práce na železničním koridoru
Práce na železničním koridoru

Schéma nivelovaných bodů
Schéma nivelovaných bodů

Graf poklesu kolejnice
Graf poklesu kolejnice

Kontrolní zaměření MZK
Kontrolní zaměření MZK

Vyhodnocení zaměření MZK
Vyhodnocení zaměření MZK


Úvod Mapa stránek Na začátek stránky