Velmi přesné měření - geodetický monitoring

Geodetický monitoring slouží pro ochranu staveb v bezprostředním okolí výstavby a dokumentuje vliv stavební činnosti na monitorované objekty.

Veškerá velmi přesná měření provádíme špičkovými přístroji Leica Nova MS50, Leica TCR1201 a Leica DNA03.

  • Měření deformací a přetvoření objektů při zatěžovacích zkouškách
  • Geodetický monitoring při stavbách, rekonstrukcích a demolicích stavebních konstrukcí (svislé a vodorovné posuny stavebních konstrukcí)
  • Tvorba 3D modelů pro statické výpočty
  • Měření deformací kanalizačních stok metodou měření konvergencí

Graf svislých posunů
Graf svislých posunů

Geodetický monitoring
Geodetický monitoring

Model sloupu pro výpočet
Model sloupu pro výpočet

Měření deformací kanalizačních stok metodou měření konvergencí
Měření deformací kanalizačních stok metodou měření konvergencí


Úvod Mapa stránek Na začátek stránky